FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिकाको बजेट योजना दिग्दर्शन ,२०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 08/20/2018 - 11:14 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 08/20/2018 - 11:13 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको 'घ' बर्ग को निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र कार्यविधि २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 08/20/2018 - 11:11 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्रको प्रामाणिकरण गर्न बनेको नियमावली.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 08/20/2018 - 11:08 PDF icon गुलारिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 08/20/2018 - 11:06 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको एकिकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 08/20/2018 - 11:04 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
गुलरिया नगरपालिका को विनियोजन ऐन २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 08/20/2018 - 10:53 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 08/20/2018 - 10:52 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समिति व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 08/19/2018 - 12:28 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समिति ऐन,२०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिका को स्थानिय कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन २०७५ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 08/19/2018 - 12:26 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन.pdf

Pages