FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

नागरिक वडापत्र

प्रथम नगसभा २०७४ बाट संसोधित नागरिक वडा पत्र 

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सुचना

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सुचना

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सुचना

ल्याण्ड फिल साइट निर्माणको टेन्डर सम्बन्धि सूचना

सुचना हेर्नको लागि यहाँ क्लिक   गर्नुहोस्