FAQs Complain Problems

समाचार

गुलरिया नगरपालिका आधारभूत तह शिक्षा परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

कागजात हरु संलग्न गरि पठाईदिने सम्बन्धमा वडा कार्यलय हरु सबै

गुलरिया वडा न. ७ मा स्वास्थ्य को लागि जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

स्वयमसेवक करार शिक्षक्को लिखित परिक्षा सारिएको सूचना

मागमा आधारित कार्यक्रमको प्रस्त्ताव माग सम्बन्धि सूचना

बेरोजगार दर्ताका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा

घर टहरा हटाउने सम्बन्धि सूचना

गुलरिया नगरपालिकाको भौतिक नगरस्तरीय योजनाको प्रगति विवरण

गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत वडा स्तरीय युवा क्लब गठन सम्बन्धि सूचना

गुलरिया नगरपालिका अन्तर्ग आधारभूत शिक्षा उतिर्ण परिक्षाको समय तालिका प्रकाशित गरिएको सूचना

Pages