Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
मुकुन्द अर्याल सूचना अधिकृत सूचना शाखा ९८५८०२५६६०
दुर्गा प्रसाद जैशी इन्जिनियर शहरी विकास शाखा ९८५१२२९३५४
सरिता देवी शर्मा लेखापाल लेखा शाखा ९८५८०२७८०५
शुभाकान्त आचार्य सव-इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५८०२५८१०
कपिल घिमिरे ना.सु प्रशासन शाखा ९८५८०२६९९९
विश्व प्रकाश अधिकारी ना.सु जिन्सी शाखा ९८४८०२३०९९
केशवराज खनाल ना.सु राजस्व शाखा ९८४८०२३०८८
घनश्याम अधिकारी ना.सु सामाजिक परिचालन शाखा ९८४८०२८३८३
मधु ज्ञवाली आ.ले.प आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा ९८४८०२३७१३
अर्जुन कुमार लम्साल सव-इन्जिनियर शहरी विकास शाखा 9858030703
राम प्रसाद चौधरी ना.सु सामुदायिक विकास शाखा ९८४८१२५३९८
गोपाल चौधरी सव-इन्जिनियर नक्शा उप-शाखा ९८४८०२३०७८
रमेश कुमार गौतम सव-इन्जिनियर नक्शा उप-शाखा ९८५८०८८७७५
राम सिंह थारू खरिदार योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४८०३०६६१
कर्ण बहादुर बस्नेत मुखिया प्रशासन शाखा ९८५८०८०९९९
राम चन्द्र पौडेल कार्यकारी अधिकृत CEO paudel.ceo34@gmail.com 9858022922
अजय सिंह ठाकुर ICT इन्जिनियर IT ary.8332s@gmail.com, ito.gulariyamun@gmail.com 9848258332