FAQs Complain Problems

Documents

Document Title Document Type Post date Documents
गुलरिया नगरपालिकाको अनलाइन नक्सामा राखिएको विवरण जी.आइ.यस 01/13/2016 - 19:38
गुलरिया नगरपालिकाको २१औ नगरपरिषदको कार्यक्रम यही मिति २०७२ पौष २८ गते संचालन हुने भनि सर्वदलिय बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ | 12/28/2015 - 18:21
गुलरिया नगरपालिकाको नागरिक वडा पत्र बजेट तथा कार्यक्रम 11/20/2015 - 11:30
गुलरिया नगरपालिकाले मिति २०७२/७/३० गते प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न गरेयो | 11/18/2015 - 10:48
०७१ मङ्सिर मा दर्ता भएको र ०७२ श्रावणमा पाउने सामाजिक सुरक्षा भता को विवरण 10/30/2015 - 12:19
गुलरिया नगरपालिकाले सामाजिक परीक्षण गराउने बारे सूचना 10/05/2015 - 15:11
गुलरिया नगरपालिकाले सुत्केरी स्याहर गर्ने खर्च दिने कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी गराईन्छ 10/05/2015 - 14:55
गुलरिया नगरपालिकाको सक्षारता स्तरको विवरण 09/30/2015 - 16:53
गुलरिया नगरपालिकाको आ.व २०७१/७२ को विपन्नता स्तरीकरण प्रतिवेदन 09/02/2015 - 16:37
गुलरिया नगरपालिका क्षेत्रभीत्र रहेका सर्वाजनिक जग्गा खाली बारे 08/18/2015 - 13:40

Pages