FAQs Complain Problems

Documents

Document Title Document Type Post date Documents
गुलरिया नगरपालिका को शिक्षा ऐन २०७५ 04/11/2019 - 12:40 PDF icon गुलरिया नगरपालिका को शिक्षा ऐन.pdf
कागजात हरु संलग्न गरि पठाईदिने सम्बन्धमा वडा कार्यलय हरु सबै 04/11/2019 - 11:23
गुलरिया वडा न. ७ मा स्वास्थ्य को लागि जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना 04/02/2019 - 12:19
स्वयमसेवक करार शिक्षक्को लिखित परिक्षा सारिएको सूचना 03/28/2019 - 16:16
मागमा आधारित कार्यक्रमको प्रस्त्ताव माग सम्बन्धि सूचना 03/22/2019 - 12:52
गुलरिया पशु हाटबजार कर असुली सम्बन्धि ठेक्काको सूचना 03/14/2019 - 14:43
बेरोजगार दर्ताका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा 03/13/2019 - 16:47
घर टहरा हटाउने सम्बन्धि सूचना 03/11/2019 - 10:43
गुलरिया नगरपालिकाको भौतिक नगरस्तरीय योजनाको प्रगति विवरण 02/21/2019 - 16:35
गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत वडा स्तरीय युवा क्लब गठन सम्बन्धि सूचना 02/20/2019 - 10:24

Pages