FAQs Complain Problems

Documents

Document Title Document Type Post date Documents
प्रदेश स्तरीय पशुपंक्षी अनुदान सम्बन्धि सुचना 12/03/2019 - 10:56
युवा लक्षित् पशुपंक्षी उत्पादन कार्यक्रमको सूचना 12/01/2019 - 13:09
तालिममा सहभागी पठाईदिने बारे| 11/27/2019 - 13:56
भकारो सुधार कार्यक्रम आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना 11/19/2019 - 11:36
स्प्रेयर तथा मल बिउ छर्ने झोले मेशिन (स्प्रेडर) माग आवेदन पेश गर्ने बारे 11/19/2019 - 11:34
साना सिचाई कार्यक्रममा आवेदन पेश गर्ने बारे| 11/19/2019 - 11:30
साना सिचाई मर्मत निर्माण तथा सम्भार सहयोग कार्यक्रममा आवेदन पेश गर्ने बारे 11/19/2019 - 11:27
MIS operator तथा फिल्ड सहायक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना 10/23/2019 - 11:14
गुलरिया नगरपालिकाको आ.ब. ०७६/०७७ को रातो किताब 10/22/2019 - 10:32
गुलरिया नगरपालिकाको आ.ब. ०७६/०७७ को रातो किताब 10/22/2019 - 10:30

Pages