FAQs Complain Problems

Documents

Document Title Document Type Post date Documents
गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत पशु हाटबजार को कर अशुली सम्बन्धि ठेक्का सूचना 01/22/2019 - 12:16
गुलरिया नगरकार्यपालिकाको माघ ६ गते बसेको बैठकको निर्णय 01/21/2019 - 10:48
गुलरिया नगरपालिकाको उधम परियोजना प्रस्ताव लेखन तथा प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिताका लागि निवेदन फारम 01/14/2019 - 15:09
गुलरिया नगरपालिकाको उधम परियोजना प्रस्ताव लेखन तथा प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिताका लागि निवेदन दिने सूचना 01/14/2019 - 15:08
स्वयमसेवक करार शिक्षक भर्नाको दरखास्त फारम 01/08/2019 - 10:38
गुलरिया नगरपालिकाको स्वयमसेवक करार शिक्षक भर्ना सम्बन्धि सूचना 01/08/2019 - 10:35
गुलरिया नगरपालिकामा तमु ल्होसार को बिदा को सूचना 12/30/2018 - 11:21
गुलरिया नगरपालिका को इन्जीनियर पद को पदपूर्तिको सूचना 12/18/2018 - 11:33
गुलरिया नगरपालिकाको स्थानिय कर्मचारीको आन्दोलन कार्यक्रम 12/18/2018 - 11:00
गुलरिया नगरपालिकाको बिद्यालयहरुको लेखा परिक्षण सम्बन्धि सूचना 12/07/2018 - 14:13

Pages