FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिका औषधि खरिद सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 06/18/2020 - 16:15
कारार सेवामा अ.न.मि. राख्ने अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 06/14/2020 - 14:18
करार सेवामा अ.न.मि. भर्ना को नतिजा सम्बन्धित सुचना सूचना तथा समाचार 06/14/2020 - 14:16
Relief distribution till 18/01/2077 in gulariya municipality सूचना तथा समाचार 04/30/2020 - 12:09
गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७७/०१/१८ सम्म वितरण गरिएको राहत को विवरण सूचना तथा समाचार 04/30/2020 - 12:08
नगरपालिकाको कोरोना सम्बन्धि कार्यविवरण आदि कोरोना राहत विवरण 04/28/2020 - 12:47
गुलरिया नगरपालिका वडा न. १० मा स्वीकृत राहत नामावली सूचना तथा समाचार 04/21/2020 - 17:57
गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७७/०१/०७ गते वितरण गरिएको राहत नामावली सूचना तथा समाचार 04/19/2020 - 14:04
गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७६/१२/३० गते वितरण गरिएको राहत नामावली सूचना तथा समाचार 04/19/2020 - 14:03
गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७६/१२/३० गते वितरण गरिएको राहत नामावली सूचना तथा समाचार 04/19/2020 - 14:02

Pages