FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
MIS operator तथा फिल्ड सहायक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 10/23/2019 - 11:14
गुलरिया नगरपालिकाको आ.ब. ०७६/०७७ को रातो किताब सूचना तथा समाचार 10/22/2019 - 10:32
गुलरिया नगरपालिकाको आ.ब. ०७६/०७७ को रातो किताब बजेट आम्दानी र खर्च 10/22/2019 - 10:30
महादेव शाह अधिकृत छैठौं 09/24/2019 - 22:03
शिला शाह अधिकृत छैठौं 09/24/2019 - 22:00
सतिस यादव शिक्षा अधिकृत 09/22/2019 - 13:12
निलकन्ठ रेग्मी उप-सचिव 09/22/2019 - 13:04
गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत बालुवाको ठेक्का सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 09/15/2019 - 15:55
गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत बालुवाको ठेक्का सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 09/15/2019 - 15:55
प्रदेश न. ५ घरेलु सौर्य उर्जा प्रणाली अनुदान कार्यविधि-२०७५ सूचना तथा समाचार 09/08/2019 - 11:28

Pages