FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया वडा न. ७ मा स्वास्थ्य को लागि जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 04/02/2019 - 12:19
स्वयमसेवक करार शिक्षक्को लिखित परिक्षा सारिएको सूचना सूचना तथा समाचार 03/28/2019 - 16:16
मागमा आधारित कार्यक्रमको प्रस्त्ताव माग सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 03/22/2019 - 12:52
गुलरिया पशु हाटबजार कर असुली सम्बन्धि ठेक्काको सूचना सूचना र सामान्य नियमावली 03/14/2019 - 14:43
बेरोजगार दर्ताका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 03/13/2019 - 16:47
घर टहरा हटाउने सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 03/11/2019 - 10:43
गुलरिया नगरपालिकाको भौतिक नगरस्तरीय योजनाको प्रगति विवरण सूचना तथा समाचार 02/21/2019 - 16:35
गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत वडा स्तरीय युवा क्लब गठन सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 02/20/2019 - 10:24
गुलरिया नगरपालिका अन्तर्ग आधारभूत शिक्षा उतिर्ण परिक्षाको समय तालिका प्रकाशित गरिएको सूचना सूचना तथा समाचार 02/19/2019 - 16:35
सार्बजनिक बिदा सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 02/07/2019 - 12:24

Pages