FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिकाको ०७५ भदौ महिना सम्मको घट्ना दर्ता को विवरण घटना दर्ता 09/27/2018 - 11:16
गुलरिया नगरपालिकाको आ.ब. ०७५/०७६ सम्मको वित्तीय विवरण परियोजना अपडेट रिपोर्ट 09/27/2018 - 10:58
गुलरिया नगरपालिका को साना सिचाई माग सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 09/10/2018 - 15:55
गुलरिया नगरपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदानमा यन्त्रीकरण माग सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 09/10/2018 - 15:54
गुलरिया नगरपालिकाको युवा लक्षित महिला लक्षित कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचार 09/10/2018 - 15:53
गुलरिया नगरपालिकाको कृषि प्रस्तावनामा आधारित कार्यक्रम माग को सूचना सूचना तथा समाचार 09/10/2018 - 15:51
गुलरिया नगरपालिकाको अन्तरिम संगठन संरचना सूचना तथा समाचार 08/29/2018 - 11:45
गुलरिया नगरपालिका को वडा न. ४ को आ.ब. ०७५/०७६ को बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बजेट, आम्दनी र खर्च 08/29/2018 - 11:24
गुलरिया नगरपालिकाको वडा न. ३ को आ.ब. ०७५/०७६ को बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम योजना तथा परियोजना 08/29/2018 - 11:22
गुलरिया नगरपालिकाको आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम योजना तथा परियोजना 08/23/2018 - 12:58

Pages