FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलरिया बर्दिया Security_centers 10/24/2018 - 11:08
बर्दिया जिल्ला अस्पताल Hospitals 10/24/2018 - 10:51
Hotel Bijay Guest house Hotel 10/08/2018 - 12:42
गुलरिया नगरपालिकाको घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षाको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन घटना दर्ता 09/27/2018 - 11:51
गुलरिया नगरपालिकाको ०७५ भदौ महिना सम्मको घट्ना दर्ता को विवरण घटना दर्ता 09/27/2018 - 11:16
गुलरिया नगरपालिकाको आ.ब. ०७५/०७६ सम्मको वित्तीय विवरण परियोजना अपडेट रिपोर्ट 09/27/2018 - 10:58
गुलरिया नगरपालिका को साना सिचाई माग सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 09/10/2018 - 15:55
गुलरिया नगरपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदानमा यन्त्रीकरण माग सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 09/10/2018 - 15:54
गुलरिया नगरपालिकाको युवा लक्षित महिला लक्षित कार्यक्रमको सूचना सूचना तथा समाचार 09/10/2018 - 15:53
गुलरिया नगरपालिकाको कृषि प्रस्तावनामा आधारित कार्यक्रम माग को सूचना सूचना तथा समाचार 09/10/2018 - 15:51

Pages