FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
घर बहाल कर सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना सूचना र सामान्य नियमावली 06/10/2018 - 14:07
गुलरिया नगरपालिका भित्र को दरबन्दी तेरिज रिपोर्ट 06/04/2018 - 15:55 PDF icon karmachari darbandi.pdf
गुलरिया नगरपालिका स्थानीय सेवा तर्फ न.पा.मा रहेका स्थाई कर्मचारीहरुको विवरण रिपोर्ट 06/04/2018 - 15:52 PDF icon sthaniy karmachari.pdf
गुलरिया नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बाट मोटर ग्रेडर खरिद सम्बन्धि भएको निर्णय योजना तथा परियोजना 05/19/2018 - 12:38
गुलरिया नगरपालिकाको बस्तुगत विवरण तयारी का लागि पुन सूचना सूचना र सामान्य नियमावली 05/15/2018 - 10:54
गुलरिया नगरपालिकाको बस्तुगत विवरण तयारी का लागि TOR योजना तथा परियोजना 05/08/2018 - 11:24
व्यक्तिगत घटना दर्ता एन तथा नियामावली अनुसन्धान रिपोर्ट 04/11/2018 - 12:16 PDF icon d5474e17-4527-40ea-8b00-16616fa33028NIRDESIKA 2070.pdf
नगर बस्तुगत विवरण तयारीका लागि प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना सूचना तथा समाचार 04/10/2018 - 12:54
बसाइ सराई सम्बन्धि फारम सूचना र सामान्य नियमावली 03/23/2018 - 11:40
सम्बन्ध बिच्क्षेद फारम सूचना र सामान्य नियमावली 03/23/2018 - 11:37

Pages