FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
जनचेतना मुलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने सम्बन्धमा योजना तथा परियोजना 02/05/2018 - 12:28
प्रथम नगर सभा सूचना र सामान्य नियमावली 02/04/2018 - 16:26
प्रथम नगर सभा वार्षिक समीक्षा 02/04/2018 - 12:17 PDF icon प्रथम नगर सभा .pdf
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर १० कार्यालय वार्ड न‌म्बर १० 02/02/2018 - 15:44
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ९ कार्यालय वार्ड न‌म्बर ९ 02/02/2018 - 15:39
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ८ कार्यालय वार्ड न‌म्बर ८ 02/02/2018 - 14:06
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ७ कार्यालय वार्ड न‌म्बर ७ 02/01/2018 - 16:46
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ६ कार्यालय वार्ड न‌म्बर ६ 02/01/2018 - 16:43
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ५ कार्यालय वार्ड न‌म्बर ५ 02/01/2018 - 16:28
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ४ कार्यलाई वार्ड न‌म्बर ४ 02/01/2018 - 16:22

Pages