FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ राजपत्र 05/31/2019 - 11:08 PDF icon गुलारिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता राजपत्र 05/31/2019 - 11:04 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता.pdf
गुलरिया नगरपालिका एकिकृत सम्पति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ राजपत्र 05/31/2019 - 11:00 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको विभिन्न ठेक्का सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 05/27/2019 - 16:12
गुलरिया नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 05/27/2019 - 11:38
बेरोजगार हरुको फारम पठाई दिने सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 05/14/2019 - 14:35
बेरोजगार दर्ता का लागि आवेदन म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 04/21/2019 - 13:54
गु.न.पा. अन्तर्गत का बिद्यालय मा निशुल्क विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 04/17/2019 - 14:11
स्वयम सेवक करार शिक्षकको लिखित परिक्षा सारिएको सूचना सूचना तथा समाचार 04/17/2019 - 11:46
बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 04/16/2019 - 10:45

Pages