FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
नगरपालिकाको कोरोना सम्बन्धि कार्यविवरण आदि कोरोना राहत विवरण 04/28/2020 - 12:47
गुलरिया नगरपालिका वडा न. १० मा स्वीकृत राहत नामावली सूचना तथा समाचार 04/21/2020 - 17:57
गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७७/०१/०७ गते वितरण गरिएको राहत नामावली सूचना तथा समाचार 04/19/2020 - 14:04
गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७६/१२/३० गते वितरण गरिएको राहत नामावली सूचना तथा समाचार 04/19/2020 - 14:03
गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७६/१२/३० गते वितरण गरिएको राहत नामावली सूचना तथा समाचार 04/19/2020 - 14:02
गुलरिया नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोषमा सहयोग आब्हान गरेको सूचना सूचना तथा समाचार 04/08/2020 - 14:41
गुलरिया नगरपालिकाको राहत वितरण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६ सूचना तथा समाचार 04/02/2020 - 18:07
गुलरिया नगरपालिकाको राहत वितरण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 04/02/2020 - 18:07 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको राहत वितरण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६.pdf
तथ्यांक संकलक हरुको अन्तर्वार्ता सारिएको सुचना सूचना तथा समाचार 03/12/2020 - 15:15
गुलरिया नगरपालिकामा फाल्गुन २६ गते सार्वजनिक बिदा गरिएको सूचना सूचना तथा समाचार 03/07/2020 - 11:41

Pages