FAQs Complain Problems

Documents

Document Title Document Type Post date Documents
रुप सिङ खत्रि 06/04/2019 - 12:24
गुलरिया नगरपालिकाको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन नियमावली/कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:56 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको बैठक संचालन तथा व्यवथापन कार्यविधि.pdf
गुलरिया नगरपालिकाका करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:52 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको करारको कर्मचारी (प्राबिधिक) भर्ना सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको एफ.एम. रेडियो संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:39 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको एफ.यम. रेडियो संचालन कार्यविधि.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको बजेट योजना दिग्दर्शन २०७५ 05/31/2019 - 11:22 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको 'घ' वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:14 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको 'घ' बर्ग को निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र कार्यविधि २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७५ 05/31/2019 - 11:11 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश वा अधिकार पत्रको प्रामाणिकरण गर्न बनेको नियमावली.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ 05/31/2019 - 11:08 PDF icon गुलारिया नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता 05/31/2019 - 11:04 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता.pdf
गुलरिया नगरपालिका एकिकृत सम्पति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 05/31/2019 - 11:00 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf

Pages