FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
दलित बालबालिकाको विवरण सामाजिक सुरक्षा 06/01/2015 - 15:54
नगरापरिषदको नीति, कार्यक्रम,तथा बजेट रिपोर्ट 03/04/2015 - 17:18 PDF icon pdf_20Nagar Parisad final_071_10_12.pdf
राजस्व , कर र सेवा शुल्कको दररेट रिपोर्ट 03/04/2015 - 17:13 PDF icon dar rate.pdf
गुलरिया नगरपालिका बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिबेदन - २०७१ असोज २९ वार्षिक समीक्षा, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 03/04/2015 - 17:12 PDF icon [pragati samikshya].pdf
गुलरिया नगरपालिका बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिबेदन - २०७१ असोज २९ वार्षिक समीक्षा, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 03/04/2015 - 17:12 PDF icon [pragati samikshya].pdf
जग्गा चलान जी.आइ.यस 03/04/2015 - 17:07
खोलानाला नक्सा जी.आइ.यस 03/04/2015 - 17:02
जनसंख्या नक्सा जी.आइ.यस 03/04/2015 - 17:01
खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्रको अवस्था जी.आइ.यस 03/04/2015 - 16:56
ODF Status जी.आइ.यस 03/04/2015 - 12:31

Pages