FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
महिला हिंसा तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम सम्पन्न सूचना तथा समाचार 06/29/2015 - 16:00
गुलरिया नगरपालिकाको कर्मचारीलाई सुचनाको हक सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो सूचना तथा समाचार 06/21/2015 - 14:37
२०७२/२/२०-२१ गते उपभोक्ता तथा ठेक्का पटा बाट निर्माण गर्न लागिएको प्रत्येक योजनामा गणित अनुगमन समितिहरुलाई १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो सूचना तथा समाचार 06/08/2015 - 12:36
बालमैत्री स्थानीय शासन १ दिन अभिमुखीकरण कार्याकर्म सम्पन्न सूचना तथा समाचार 06/08/2015 - 12:10
एकल महिलाको विवरण सामाजिक सुरक्षा 06/05/2015 - 12:00
दलित जेष्ठनागरिक विवरण सामाजिक सुरक्षा 06/05/2015 - 11:56
जेष्ठ नागरिक विवरण सामाजिक सुरक्षा 06/05/2015 - 11:51
आनशिक अपाङ्ग्ताको विवरण सामाजिक सुरक्षा 06/04/2015 - 11:15
पूर्ण अपांन्गतको विवरण सामाजिक सुरक्षा 06/04/2015 - 11:11
गुलरिया नगरपालिका खुल्ला दिशा मुक्त घोषण सूचना तथा समाचार 06/03/2015 - 10:43

Pages