FAQs Complain Problems

Documents

Document Title Document Type Post date Documents
Diesel water pump tender notice 05/30/2021 - 12:22
बैशाख ३१ गते इद को अवसर मा गुलरिया नगरपालिका सार्वजनिक बिदा रहेको सुचना 05/13/2021 - 19:10
गुलरिया नगरपालिकाको कोभीड व्यवस्थापन सम्बन्धि सुचना 05/12/2021 - 20:19
एम्बुलेन्स तथा शव बाहन आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना 04/25/2021 - 14:24
धानको बिउ खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र माग गरिएको सुचना 04/22/2021 - 12:24
श्रीरामनवमीको अवसरमा पालिकामा सार्वजनिक बिदा गरिएको सुचना 04/21/2021 - 09:24
उन्नत धान र मकै बिउ माग सम्बन्धि सुचना 04/13/2021 - 10:42
सना कृषि औजारका तथा यन्त्र उपकरण प्रस्तावना फर्मेट 03/23/2021 - 11:57
सना कृषि औजार का लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना 03/23/2021 - 11:48
औषधिखरिदटेन्डर 03/21/2021 - 14:41

Pages