FAQs Complain Problems

Documents

Document Title Document Type Post date Documents
गुलरिया नगरपालिका वडा न. १० मा स्वीकृत राहत नामावली 04/21/2020 - 17:57
गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७७/०१/०७ गते वितरण गरिएको राहत नामावली 04/19/2020 - 14:04
गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७६/१२/३० गते वितरण गरिएको राहत नामावली 04/19/2020 - 14:03
गुलरिया नगरपालिकामा मिति २०७६/१२/३० गते वितरण गरिएको राहत नामावली 04/19/2020 - 14:02
गुलरिया नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन कोषमा सहयोग आब्हान गरेको सूचना 04/08/2020 - 14:41
गुलरिया नगरपालिकाको राहत वितरण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६ 04/02/2020 - 18:07
गुलरिया नगरपालिकाको राहत वितरण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६ 04/02/2020 - 18:07 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको राहत वितरण सम्बन्धि कार्यविधि-२०७६.pdf
तथ्यांक संकलक हरुको अन्तर्वार्ता सारिएको सुचना 03/12/2020 - 15:15
गुलरिया नगरपालिकामा फाल्गुन २६ गते सार्वजनिक बिदा गरिएको सूचना 03/07/2020 - 11:41
गुलरिया नगरपालिकाको शिक्षा ऐन 03/05/2020 - 12:35 PDF icon गुलरिया नगरपालिका को शिक्षा ऐन.pdf

Pages