FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
उद्यम बिकास सहजकर्ता आवस्यकता सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 12/02/2020 - 10:43
रासायनिक मलखादको कारोवारको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि थप सुचना सूचना तथा समाचार 11/26/2020 - 12:04
नदिजन्य पदार्थ बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना सूचना तथा समाचार 11/02/2020 - 13:40
प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 09/28/2020 - 18:02
आ.ब. ०७७/०७८ को रातो किताब बजेट, आम्दनी र खर्च 09/20/2020 - 11:24
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को रातो किताब सूचना तथा समाचार 09/13/2020 - 14:05
Red book for fiscal year 077/078 बजेट, आम्दनी र खर्च 09/13/2020 - 14:04
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ को रातो किताब बजेट आम्दानी र खर्च 09/13/2020 - 14:03
Bid document for procurement of COVID-19 laboratory PCR Machine set up सूचना तथा समाचार 09/06/2020 - 16:46
प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७७ ऐन,कानुन तथा निर्देशिकाहरु 08/28/2020 - 14:47 PDF icon प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७७.pdf

Pages