FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सुचना

दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

घर टहरा हटाउने सम्बन्धि सुचना

Invitation for bid

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धि पाचौ पटक प्रकाशित सुचना

बालि वस्तुको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र बिकास स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना

साना सवारी दर्ता सम्बन्धि सुचना

Invitation for bid

नदिजन्यपदार्थ ठेक्का व्यवस्थापनका लागि दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना