FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगर सभा स्थगित गरिएको सुचना

गु.न.पा. १ चारा मसिन पाउने लाभाग्राहीहरुको नामावली

कोभिड बिशेष कृषि कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

व्यावसायिक कृषि उत्पादन बिकास कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना

उद्यम बिकास सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा सम्बन्धि सुचना

उद्यम बिकास सहजकर्ताको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान गरिएको सुचना

मलखाद वितरणका लागि सुचिकृत गरिएको सुचना

उद्यम बिकास सहजकर्ता आवस्यकता सम्बन्धि सुचना

रासायनिक मलखादको कारोवारको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि थप सुचना