FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

औषधि खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानको सुचना

गुलरिया नगरपालिका आर्थिक बर्ष ०७९/०८० को रातो किताब

वडा न. ६ को भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना

आन्तरिक आय स्रोत कर असुली सम्बन्धि सुचना

कृषि तर्फ बिभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वानको सुचना

कर्मचारी आवस्यकता सम्बन्धि सुचना

सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सुचना

आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धि सुचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

गैरसरकारी संघ/संस्थाहरु