FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्रीरामनवमीको अवसरमा पालिकामा सार्वजनिक बिदा गरिएको सुचना

उन्नत धान र मकै बिउ माग सम्बन्धि सुचना

सना कृषि औजारका तथा यन्त्र उपकरण प्रस्तावना फर्मेट

सना कृषि औजार का लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

औषधिखरिदटेन्डर

कोभिड बिशेष कृषि कार्यक्रम अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा

tender notice for Construction work

Tender notice for electric water pump others

स्वास्थ्य सेवामा करार कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सुचना

जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट प्राप्त सहयोग अनुसार न्यानो कपडा वितरणको भरपाई