FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगर प्रहरी करार सेवामा लिने सम्बन्धि सुचना

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धि सुचना

वडा कार्यालयहरुले माग पठाउने सम्बन्धमा

क्षति विवरण एकिन गरि आवस्यक प्रमाण सहित पठाउने सम्बन्धमा

गुलरिया नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतहरुको कर असुली सम्बन्धि ठेक्का सुचना

सुचिकृत बेरोजगारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

नदिजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का आह्वानको सुचना

व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाईन दर्ता बारे सुचना

कोभिड-१९ प्रभावित घर परिवारलाई राहत सम्बन्धमा

बिद्यालय लेखा परिक्षण सम्बन्धि आशय पत्र पेश गर्ने सुचना