FAQs Complain Problems

दस्तावेज

Document Title Document Type Post date Documents
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था व्यवस्थापन कार्यविधी, २०८० कार्यविधिहरु 12/22/2023 - 14:27 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था व्यवस्थापन कार्यविधी, २०८०.pdf
किसान अस्थाई परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०८० कार्यविधिहरु 09/26/2023 - 11:51 PDF icon किसान परिचय पत्र अस्थाई कार्यविधि २०८०.pdf
खेलकुद विकास सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० कार्यविधिहरु 09/26/2023 - 11:39 PDF icon खेलकुद विकास सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
संस्थागत विद्यालय छात्रवृति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० कार्यविधिहरु 09/26/2023 - 11:37 PDF icon संस्थागत विद्यालय छात्रवृति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ कार्यविधिहरु 03/24/2023 - 11:56 PDF icon शिक्षक कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको साना सवारी साधन( व्यवस्थापन तथा नियमन) कार्यविधि २०७९ कार्यविधिहरु 01/12/2023 - 13:55 PDF icon साना सवारी साधान व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि २०७९.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको "घ"वर्गको निर्माण व्यावसायि इजाजतपत्र(प्रथम संशोधन ) कार्यविधि २०७९ कार्यविधिहरु 01/12/2023 - 13:53 PDF icon गुलरिया नगरपालिका घ वर्ग कार्यविधि संशोधन २०७९ .pdf
गुलरिया नगरपालिका राष्ट्रपति रनिंग शिल्ड प्रतियोगिता संचालन कार्यविधि कार्यविधिहरु 01/09/2023 - 12:11 PDF icon गुलरिया नगरपालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिंग शिल्ड प्रतियोगिता संचालन कार्यविधि.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कार्यविधि प्रथम संशोधन-२०७९ कार्यविधिहरु 08/10/2022 - 10:47 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कार्यविधि पहिलो संशोधन-२०७९.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको स्वयम सेवक शिक्षक तथा बिद्यालय कर्मचारी अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७८ कार्यविधिहरु 02/01/2022 - 16:36 PDF icon स्वयमसेवक शिक्षक तथा बिद्यालय कर्मचारी अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७८.pdf

Pages