FAQs Complain Problems

रिपोर्ट

कर सूची

गुलरिया नगरपालिका को प्रथम नगसभा बाट  पारित कर को डर सार्बजनिक

बाताबरण मैत्री स्थानिय सासन को सम्बन्ध जम्कारी

नेपाल सरकार को मंत्रिपरिसद बाट २०७०/०६/२३ मा स्वीकृत बाताबरण मैत्री स्थानिय सासन प्रारूप