FAQs Complain Problems

गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर १२ कार्यालय

वडा अध्यक्ष:  राम कुमार थारु

सम्पर्क : 9816554148

२. वडा सदस्य: जमिल खाँ 

सम्पर्क: 9812428751

३. वडा सदस्य: घिसु बहादुर थारु 

सम्पर्क: 9866641277

४. महिला सदस्य: भावना चौधरी 

सम्पर्क: 9804584009

५. दलित महिला सदस्य: 

सम्पर्क: 9864968749

वडा कार्यालय साबिक मोहम्मद पुर् गाबिस भवन  गुलरिया

Municipal Branch: 
Yes
Branch Head: 
राम कुमार थारु