FAQs Complain Problems

गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ८ कार्यालय

१. वडा अध्यक्ष : धमेन्द्र कुमार बनिया

सम्पर्क: 9858047666

२. वडा सदस्य: जगतराम थारु 

सम्पर्क: 9815643485

३. वडा सदस्य: मनोज बिक्रम न्यौपाने 

सम्पर्क: 9848143152

४. महिला सदस्य: फुलकुमारी थारु 

सम्पर्क: 9819553309

५. दलित महिला सदस्य: सन्तोषी पासी 

सम्पर्क: 9822520946

Municipal Branch: 
Yes
Branch Head: 
धर्मेन्द्र कुमार बनिया