FAQs Complain Problems

घर नक्सा पास प्रमाणपत्र

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१-३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
इन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
५००, ८००, १५००
आवश्यक कागजातहरु: 

1. जग्गा धनि प्रमाणपत्र

२. घर कर तिरेको रसिद

३. घर निर्माण को नक्सा

४. सम्पति कर तिरेको रसिद

५. लाल पुर्जा प्रमाण पत्र

प्रक्रिया: 

सर्व प्रथम घर निर्माण गरेको तथा लाल पुर्जा को प्रमाण पत्र पेश गरि नगरपालिका का प्राबिधिक हरुले मुल्यांकन गरि सके पछी 

निर्माण गरेको घर नक्सा लाई प्रमाणित गर्न प्राबिधिक को सिफारिस भए पछी राजस्व तिरेर इन्जिनीयर बाट प्रमाणित गरि नक्सा पास सिफारिस प्राप्त गर्ने