FAQs Complain Problems

नगरप्रहरीमा सफल हुनुभएका उम्मेदवारहरुले सम्पर्क राख्‍न आउने सम्बन्धि सूचना!!!