FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
सामाजिक सुरक्क्षा का खाई पाई आइरहेका नामावली सामाजिक सुरक्षा, रिपोर्ट 03/12/2018 - 14:41 PDF icon sa su bhaata 2nd 2074 new barpai ko aabedan.pdf
सामाजिक सुरक्क्षा का खाई पाई आइरहेका नामावली सामाजिक सुरक्षा, रिपोर्ट 03/12/2018 - 14:39 PDF icon 2074 1st.pdf
सामाजिक सुरक्क्षा का खाई पाई आइरहेका नामावली सामाजिक सुरक्षा, रिपोर्ट 03/12/2018 - 14:39 PDF icon 2074 1st.pdf
निर्बाचित जनप्रतिनिधि हरु र करदाताहरु क लागि करदाता शिक्षा कार्यक्रम सूचना र सामान्य नियमावली 02/27/2018 - 10:34
राम कुमार थारु वडा अध्यक्ष 02/26/2018 - 12:47
रामनारायण प्रसाद केसरी वडा अध्यक्ष 02/26/2018 - 12:45
बिरेन्द्र कुमार चौधरी वडा अध्यक्ष 02/26/2018 - 12:42
हरि प्रसाद पासवान वडा अध्यक्ष 02/26/2018 - 12:26
धर्मेन्द्र कुमार बनिया वडा अध्यक्ष 02/26/2018 - 12:19
गीता बस्नेत वडा अध्यक्ष 02/26/2018 - 12:11

Pages