FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
नागरिक वडापत्र सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना 02/09/2018 - 11:10
कर सूची वार्षिक समीक्षा, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, रिपोर्ट 02/09/2018 - 10:55 PDF icon tax rate.pdf
कर सूची वार्षिक समीक्षा, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, रिपोर्ट 02/09/2018 - 10:55 PDF icon tax rate.pdf
कर सूची वार्षिक समीक्षा, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, रिपोर्ट 02/09/2018 - 10:55 PDF icon tax rate.pdf
अजय सिंह ठाकुर सुचना प्रविधि अधिकृत 02/09/2018 - 10:30
बाताबरण मैत्री स्थानिय सासन को सम्बन्ध जम्कारी रिपोर्ट 02/08/2018 - 14:49 PDF icon Environment-Friendly-Local-Governance-Framework-2013.pdf
सन्क्षिप्त जानकारी मुलक पुस्तिका सूचना र सामान्य नियमावली 02/08/2018 - 14:33
नगरपालिका को राजस्व सुधार कार्ययोजना तथा राजस्व सम्बन्धी अभिलेख र जानकारी रिपोर्ट 02/08/2018 - 13:01 PDF icon Gulariya_Revenue_ final 072.pdf
नगरपालिका को बर्सिक योजना तथा कार्यक्रम राजस्व सम्बन्धी जानकारी रिपोर्ट 02/05/2018 - 12:55 PDF icon Gulariya_Revenue_ final 072.pdf
जनचेतना मुलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने सम्बन्धमा योजना तथा परियोजना 02/05/2018 - 12:28

Pages