FAQs Complain Problems

५ बर्षको स्थानीय तहको कार्यकाल यहाँलाई कस्तो लाग्यो?

अत्यन्त राम्रो
12% (7 votes)
ठिकै
18% (11 votes)
धेरै सुधार गर्नु [पर्ने
70% (42 votes)
Total votes: 60
Nepali