FAQs Complain Problems

समाचार

विद्यालय लेखापरीक्षण सम्बन्धी आशय पत्र पेश गर्ने सूचना!!!

आन्तरिक आय तर्फको नदीजन्य पदार्थ(बालुवा) संकलन/उत्खनन् तथा बिक्रि सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउपत्र आव्हानको सूचना!!!

नगर प्रमुख बगर खेती प्रवर्धन सहयोग अनुदान कार्यक्रमका लागि लाभग्राही छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना!!!

रासायनिक मलखादका लागि सरकारी कोटा निर्धारण सम्बन्धि सूचना!!!

औषधि तथा औषधि जन्य सामाग्री खरिद कार्य सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना!!!

गु.न.पा वडा नं. १, २, ४, ७, ८, ९, १०, १२ जनता आवास निर्माणको लागि लाभग्राही छनौट सम्बन्धि निवेदन आव्हानको सूचना !!!

नदिजन्य पदार्थ बालुवा तथा माटोको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना!!!

,

नदिजन्य पदार्थ बालुवा तथा माटोको कर उठाउने ठेक्का सम्बन्धी सूचना!!!

, ,

औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्री खरिदको लागि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना!!!

,

वैदेशिक रोजगार सन्तती छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना!!!

Pages