FAQs Complain Problems

समाचार

गुलरिया नगरपालिकाको पूर्व सूचना संयन्‍त्र २०८० तथा विपद् सम्बन्धि तालिम प्राप्त जनशक्ति

,

वर्षे विदा सम्बन्धि सूचना!!!

गुलरिया नगरपालिकाको बिज्ञापन कर असुली सम्बन्धि ठेक्काको प्रथम पटक प्रकाशित सूचना!!!

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

गुलरिया गाथा कक्षा (१-५) को सन्दर्भ सामाग्री !!!

गुलरिया नगरपालिका आन्तरिक स्रोत पशु हाट बजार कर असुली सम्बन्धी ठेक्काको प्रथम पटक प्रकाशीत सूचना!!!

गुलरिया नगरपालिका, बर्दियाको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य !!!

भूमिहिन दलित/ भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरुको निवेदन उपर दावी विरोध तथा त्रुटी सच्चाउने सम्बन्धि सूचना!!!

नोटः भूमिहिन दलित/ भूमिहिन सुकुम्बासीको मितिः २०८०।०३।०१ गते देखि २०८०।०३।०७ गते सम्म ७ दिने सूचना तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरुको मितिः २०८०।०३।०१ गते देखि २०८०।०३।१५ गते सम्म १५ दिने सूचना ।

Technical Specification of cctv camera

CCTV Camera को प्रश्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना!!!

Pages